Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Sterrenmakers (www.sterrenmakers.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van Sterrenmakers betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van Sterrenmakers.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Sterrenmakers berusten bij Sterrenmakers . Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Sterrenmakers is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Sterrenmakers, info@sterrenmakers.nl.

Privacyverklaring

[Opstellen privacyverklaring met Veilig internetten @ https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring]

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Sterrenmakers geeft Sterrenmakers geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Sterrenmakers.
Sterrenmakers  kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Sterrenmakers, de onmogelijkheid de website van Sterrenmakers te gebruiken, uit de levering van diensten door Sterrenmakers of het gebrek aan levering van diensten door Sterrenmakers.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Sterrenmakers wordt regelmatig bijgewerkt. Sterrenmakers behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Sterrenmakers te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 26 juni 2019.